Design a funkčnost

Něco málo o naší vizi problému jako sebepropagace 😉

Design a funkčnost jsou moderními deriváty takových základních filozofických konceptů, jako je forma a obsah. Harmonické a efektivní vizuální a komunikační prostředí vyvolává touhu po interakci, podporuje utváření vhodné nálady a získávání pozitivních zkušeností. Užitečné funkce šetří čas a námahu.

Velkou pozornost věnujeme inovacím v oblasti IT. Je důležité nejen být si vědom všeho nového, ale také umět porozumět a dokonce předvídat, které technologie jsou skutečně perspektivní a kde je třeba být v popředí, studovat je a implementovat, a co jsou jen krásné figuríny, marketingové a reklamní triky.

Maximální přiblížení výsledku přáním a cílům zákazníka.

Přesnosti je zde dosaženo kombinací pečlivého studia daného úkolu a správného výběru nástrojů k jeho řešení.

Úkoly jen zřídka zůstávají statické v neustále se měnícím dynamickém světě, což znamená, že řešení musí být flexibilní a schopná sledovat změny situace. Případná potřeba budoucích přeměn by měla být zabudována do návrhu od začátku.

Thomas Edison řekl: „Nemýlil jsem se. Právě jsem našel 10 000 způsobů, které nefungují.“

Ano, chyby definují zkušenost! Ale mnoho z nich je již minulostí a vy pouze získáte naše dovednosti. Neznamená to, že jsme imunní vůči chybám, ale znamená to, že jsme se s nimi naučili efektivně zacházet. Roky usilovné práce, hledání, dlouhodobého a důkladného testování řešení tvořily základ našich znalostí.

Uděláme si čas na prostudování problému a ponoříme se hluboko do tématu. Správné pochopení cílů pomáhá ke správné volbě nástrojů, přesnějšímu stanovení termínů a, což je pro nás i zákazníka velmi důležité, správně odhadnout cenu práce na tvorbě webu nebo vývoji softwarových modulů .

Naše základní pravidla, která nás vedou při vývoji webových stránek a dalšího softwaru:

  • Dokonalost v jednoduchosti. Minimalismus v designu podporuje funkčnost.
  • Barevné kombinace a psychologie barev. Barva závisí na funkčnosti a ovlivňuje ji.
  • Než použijete osvědčené a známé technologie, prostudujte si, jaké inovační trendy se v této oblasti objevily.
  • Design by měl sloužit pohodlí a účelnosti, ale především zamýšlenému účelu.