Přenos webu a co s ním souvisí

Tento článek je odpovědí na poměrně častou otázku klientů: „Proč převod/kopírování webu stojí tolik peněz?“

Práce na převodu webu se může intuitivně jevit jako něco podobného jako Copy-Paste a nemělo by se zdát, že by to vyžadovalo mnoho práce. V praxi tomu tak zdaleka není a taková práce může vyžadovat nejen spoustu času a znalostí, ale také značné zkušenosti s jejím prováděním.

Přesunutí webu nebo jeho zkopírování do jiné domény zahrnuje několik kroků. Pojďme si projít každou z nich.

Hodnocení hostingu

Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, proto jsme mu věnovali samostatný příspěvek. Pro účely tohoto článku postačí říci, že posouzení souladu hostingu s hostovanou stránkou je samostatnou částí práce. Chvíli také trvá, než se seznámíte s webovým rozhraním vašeho hostingového účtu a nabízenými nástroji pro řešení standardních problémů, pokud hosting neznáte.

Archivace migrovaného webu

U velkých webů není vždy možné vytvořit archiv souborů a archiv databáze pouze pomocí panelu administrátora hostingu pro tento účel. Jedná se o poměrně časově i zdrojově náročné postupy. Hostingové nástroje webového rozhraní a skripty za nimi na straně serveru obvykle nejsou navrženy pro tento druh operací, takže takové procesy buď přestanou reagovat, nebo po určité době selžou. V takových případech se využívá práce přes SSH připojení, což vyžaduje určité znalosti a dovednosti. Pokud však hosting nenabízí službu připojení SSH, může se jednoduchý proces, například archivace databáze, změnit v poměrně složitý krok za krokem.

Přenos souborů na nový hosting

Zde mohou být také možnosti. Standardem při řešení tohoto problému je obvykle kopírování souborů přímo z jednoho serveru na druhý. Samozřejmě zde opět potřebujeme možnost připojení k oběma serverům přes SSH. Pokud to však není možné nebo z nějakého důvodu nelze navázat spojení mezi servery nebo je spojení nestabilní, budete muset přenést soubory přes místní počítač, tzn. stáhněte si je pro sebe z jednoho serveru a poté je nahrajte na jiný. V tomto případě bude nutné velké archivy s největší pravděpodobností rozdělit na části, protože většinou platí omezení pro nahrávání velkých souborů jak přes webové rozhraní, tak přes FTP protokol. Není to tak, že by to bylo obtížné, ale často to zabere spoustu času a musíte proces sledovat.

Nastavení domény

Při přesouvání webu je třeba udělat nějakou práci s doménou. Nyní, když uživatel internetu zadá do svého prohlížeče adresu vaší domény, měl by být požadavek odeslán na nové umístění webu, tzn. na server vašeho nového poskytovatele hostingu. Vše záleží na tom, jak si doménu pronajmete. Pokud to bylo provedeno přes hosting (velmi často je tato služba dodávána jako dárek k vybranému tarifu), pak s největší pravděpodobností budete muset také převést doménu, protože Pro hostitele není výhodné obsluhovat vaši doménu, pokud nepoužíváte její hosting. To je mimochodem jeden ze skrytých způsobů, jak si udržet zákazníky. Převod domény může trvat několik dní až tři týdny; je to spíše legální než technický postup. Může být také vyžadováno ověření identity a další formality v závislosti na příslušných zákonech země, ve které se zóna domény nachází. Pokud byla doména registrována u akreditovaného registrátora domén, pak je vše mnohem jednodušší: stačí přejít do administračního panelu správy domén, zadat adresy NS serverů nového hostingu do příslušných míst (polí) a – voila – do 24 hodiny budou vaše stránky dostupné na nové adrese. Tedy přesněji na předchozí doménové adrese, ale na novém fyzickém umístění webu, a aby to bylo úplně správné, pošle se tam požadavek a tam se web prohledá nebo očekává a zda bude k dispozici závisí na tom, zda tam v té době již fyzicky je a zda pracuje?

Kupodivu skutečnost, že je doména registrována přes hostitele, může značně zkomplikovat a zpozdit proces převodu webu a ovlivnit cenu. Vyskytly se případy, kdy z důvodu potíží s potvrzením práva na doménu bylo nutné jej zcela změnit, tzn. koupit novou doménu a starou jednoduše opustit. Samozřejmě, pokud je doména populární nebo dokonce jen krásná, pak to není vůbec možné.

Vždy doporučujeme, aby si noví klienti svou doménu registrovali samostatně u akreditovaných registrátorů a nevyužívali výhod „bezplatných“ domén, které hosting nabízí jako dárek. Ano, je to dalších 10-12 dolarů výdajů ročně, ale výrazně vám to usnadní život.

Nasazení webu na nové místo

To je nejdůležitější část práce. Nejprve musíte provést přípravné práce na novém účtu: vybrat verzi PHP a nastavit potřebné parametry, nakonfigurovat systém ukládání do mezipaměti, vytvořit adresář webu, připravit novou databázi pro import dat, připojit k doméně certifikát SSL, a v případě potřeby provést změny v DNS záznamech. Samostatně se provádí nastavení doménové pošty a vytváření poštovních účtů a zpravidla se jedná o samostatně placenou službu.

A nakonec je potřeba rozbalit soubory do požadovaného adresáře a importovat soubor výpisu databáze do nově vytvořené prázdné databáze. Zbývá pouze nakonfigurovat konfigurační soubor(y) pro web tak, aby fungoval s novou databází, změnit hesla a možná budete muset provést úpravy v konfiguračním souboru internetového serveru htaccess.

Jsem si vědom toho, že poslední dva odstavce nezasvěcenému málo řeknou, ale hlavním účelem tohoto článku je pouze nastínit náplň práce a množství úkolů k řešení.

Ve specifických případech je možná další práce, ale obecně je to vše, a jak vidíte, při přenosu/kopírování webu je potřeba udělat hodně práce. Naše ceny za tuto službu považujeme za zcela optimální. Kontaktujte nás 🙂

P.S. Tato služba může být po dokončení 100% zaplacena. Klient vidí výsledek a po zaplacení mu vrátíme pouze nová hesla a přístupy, které jsme si během procesu vytvořili. Tento přístup zaručuje klientovi fakt kvalitně odvedené práce a nám fakt platbu.