Vytvoření vícejazyčného webu

V souvislosti s globalizací je tvorba vícejazyčných webových stránek stále oblíbenější. Existují různé přístupy k provádění tohoto úkolu a my se je pokusíme zdůraznit v tomto článku.

Níže uvedené informace se týkají především vývoje vícejazyčného webu založeného na enginu WordPress (CMS), ale mohou být užitečné i jako obecné informace.

Existují tedy dva přístupy k implementaci mnohojazyčnosti.

 1. Vícejazyčný web na jedné doméně. Problém se zpravidla řeší pomocí komerčního pluginu, Google vám snadno nabídne tucet možností. Pro velmi jednoduché stránky může být vhodná například bezplatná verze pluginu „GTranslate“.
 2. Výstavba samostatných stránek pro každý jazyk (region) na samostatných doménách či subdoménách s jejich vzájemným propojováním. Určité domény samozřejmě vyžadují každoroční obnovu, ale pokud si pořídíte doménu v národní zóně odpovídající jazyku webu, je tento přístup opodstatněný a vyplatí se.

Níže jednoduše nastíníme hlavní výhody a nevýhody jednotlivých metod.

Vícejazyčný web na jedné doméně

Výhody

 • Jeden admin panel, i když uvnitř je stále potřeba přepínat mezi jazykovými verzemi, tzn. ve skutečnosti je pro překlad článku většinou nutné přepnout v prohlížeči na jinou stránku.
 • Při přepínání jazyků zůstává návštěvník na stejné (interní) stránce webu.
 • Lepší indexování ve srovnání s implementací webů na subdoménách. Implementace na jednotlivých doménách (například národních), zejména při správném linkování, má však z hlediska SEO naopak výhodu.
 • Je možné automaticky (i když ne vždy úspěšně nebo správně) určit, v jakém jazyce se má stránka zobrazit návštěvníkovi při první návštěvě webu. To závisí na jazyku jeho operačního systému, prohlížeči, geolokaci a dalších datech, která server dokáže extrahovat z požadavku uživatele.
 • Jednotný design, tzn. opravy v designu a layoutu stránek, změna funkčnosti pomocí pluginů atd. jsou vytvořeny pro celý vícejazyčný web jako celek a nevyžadují duplicitu práce.
 • Jednodušší postup pro převod webu na jiný hosting (v případě potřeby), protože jedno místo se převádí. I když pokud je web velmi těžký, s velkou databází (>3GB), někdy je naopak snazší přenést několik malých.
 • Metoda je výhodnější pro malé internetové obchody a další prodejní zdroje s jednotným účetnictvím, protože umožňuje vést jednotnou evidenci zboží, služeb, klientů, tržeb, vést obecné statistiky atd.

Nedostatky

 • Nutnost zakoupit a každoročně obnovovat předplatné vícejazyčného pluginu (např. nesporným lídrem v této oblasti je plugin WPML). Plugin bude fungovat bez předplatného, ​​ale po roce od zakoupení již nebude aktualizován a bezpečnostní rizika se časem zvýší a v určitém okamžiku dojde ke konfliktu mezi verzemi pluginu WPML s enginem WordPress, jinými pluginy nebo hostitelské prostředí.
 • Pokud neexistuje překlad jakékoli stránky nebo bloku, mohou pro návštěvníka nastat „trapné“ situace, informace se mohou zobrazit v hlavním jazyce webu nebo se může zobrazit chyba 404.
 • Správa webu je složitější, je potřeba si nastudovat práci pluginu, pochopit principy jeho fungování a nastavení. Například plugin WPML je poměrně složitý a jeho úplné zvládnutí vyžaduje čas.
 • Je nutné velmi zodpovědně přistupovat k rozvržení stránek – menu, tlačítka, bannery atd. Vzhledem k tomu, že slova a fráze v různých jazycích mají různou délku, ale všechny jazyky používají stejné rozvržení stránky, může to být problém, zejména s ohledem na potřebu správného zobrazení na různých zařízeních s různou orientací.
 • Zvýšené zatížení webu – návštěvníci všech jazyků společně načítají jeden web. Schopnost rychleji narazit na omezení hostitelských zdrojů, jako je velikost databáze nebo čas procesoru. Selhání webu vede k nedostupnosti všech jazykových verzí.
 • Může nastat dočasná situace, kdy bude vícejazyčný plugin kolidovat s jinými pluginy nebo dokonce se samotným WordPress enginem. Velcí vývojáři, jako jsou týmy WordPress nebo WPML, řeší problémy s kompatibilitou rychle, ale vývojáři některých, zejména bezplatných, pluginů nemusí konflikt vůbec vyřešit.

Samostatné jazykové verze na různých webech (doménách nebo subdoménách)

Výhody

 • Možnost samostatného designu, struktury a dokonce i funkčnosti pro každou jazykovou verzi, která může odrážet národní specifika a charakteristiky poptávky v regionech.
 • Lepší indexování v národních vyhledávačích, pokud je pro každou jazykovou verzi použita doména z národní zóny dané země.
 • Nezávislost v provozu stránek, selhání jedné nepovede k nedostupnosti dalších jazykových verzí.
 • Schopnost efektivněji rozložit zátěž a následně zlepšit dobu odezvy každého jednotlivého webu.
 • Vytváření samostatných webových stránek v různých jazycích nevyžaduje roční předplatné vícejazyčného pluginu. Implementace na jednotlivé domény přitom vyžaduje roční platbu za domény, která je ve většině případů stále 2-3x levnější.
 • Neexistuje žádný problém s kompatibilitou, který je způsoben přítomností vícejazyčného pluginu.

Nedostatky

 • Různé administrátorské panely pro správu webových stránek. Pokud však existují nebo je dokonce potřeba jmenovat různí krajští správci, může to být plus.
 • Při přechodu na jinou jazykovou verzi z interních stránek webu se přechod obvykle provede na hlavní stránku webu jiné jazykové verze. Tento problém lze vyřešit, ale vyžaduje další práci.
 • Změny funkčnosti a designu musí být duplikovány na všech stránkách. Proto je s tímto přístupem lepší web nejprve kompletně dokončit a odladit v hlavním jazyce a teprve poté zkopírovat na další domény či subdomény.
 • Pokud se při vývoji webu používají licencované pluginy nebo knihovny s omezením počtu instalací, pak každý web vyžaduje samostatnou licenci nebo se započítává do celkového počtu instalací.

Je třeba poznamenat, že délka a objem seznamů výhod a nevýhod samy o sobě neurčují, která metoda je lepší nebo horší. Vše bude dáno vašimi úkoly, cíli a prioritami, a jak již bylo řečeno, při popisu některých bodů výše se výhoda může v závislosti na konkrétní situaci stát nevýhodou (a naopak).

Doufám, že vám tyto informace budou užitečné při rozhodování)